stichting Schiedam viert 750 opgericht

De Stichting Schiedam viert 750 is in het leven geroepen om het activiteitenbudget voor de stadsinitiatieven in 2025 te beheren. Dit budget wordt bijeengebracht door een startkapitaal van de gemeente Schiedam en werving van middelen bij bedrijven, fondsen en andere gulle gevers die Schiedam een warm hart toedragen.

Anke Bodewes, voorzitter stichting Schiedam viert 750: “Schiedam heeft veel organisatiekracht, dat is al vele jaren zo. In 2025 willen we deze kwaliteit laten pieken door initiatieven te koppelen en te stimuleren zodat iedere Schiedammer voelt dat we een kroonjaar vieren. Na 2025 is Schiedam mooier, kennen we elkaar beter en zijn we trots op hoe we dit met elkaar gedaan hebben.”

De Stichting heeft geen winstoogmerk en wordt ondersteund door een Klankbordgroep. Het toezicht op het bestuursbeleid is opgedragen aan een Raad van Toezicht. Download het beleidsplan hier.

De bestuurders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen. Bestuurders krijgen geen beloning. Ze ontvangen een forfaitaire vacatievergoeding, die tevens geacht wordt eventuele gemaakte onkosten te dekken. Bekijk hier het overzicht van (neven)functies van de bestuurders.

Bestuur
Voorzitter Anke Bodewes
Secretaris René van der klink
Penningmeester Pascal Visée
Lid Zeliha Cimtay
Lid Henk Aron

Raad van Toezicht
Voorzitter Carien Huizing
Lid Melany Evora
Lid Seref Karaaslan

KvK nummer 93213409
RSIN 866314817
ANBI per 8 maart 2024
Bankrekeningnr: NL42 RABO 0383 7801 87

Postadres: Hoogstraat 140, 3111 HM Schiedam
E-mail: info@schiedamviert750.nl