Privacybeleid

Schiedam viert 750 respecteert de privacy van de bezoekers van de website. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je geeft altijd vertrouwelijk en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schiedam viert 750 verwerkt je persoonsgegevens. Dit komt omdat je gebruik maakt van onze nieuwsbrief en/of omdat je gegevens aan ons verstrekt voor een projectbijdrage van stichting Schiedam viert 750. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Naam organisatie
  • IBAN

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Na afloop van de jubileumperiode (uiterlijk 31 december 2025) worden de gegevens gewist.

Delen met derden

Wij verstrekken je gegevens alleen aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of uitvoering van onze taken. Met derden die je gegevens nodig hebben in opdracht van de gemeente Schiedam sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hiermee zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Gemeente Schiedam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen van je gegevens.

Beveiliging

We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Beeldgebruik

Wij maken gebruik van foto’s en video’s om te communiceren over onze stad. We vinden het waardevol om mensen te laten zien in deze beelden. Wij vinden de privacy van mensen hierbij belangrijk. Daarom hebben we hiervoor richtlijnen opgesteld. Lees hier meer over beeldgebruik.

Copyright

© copyright: de elementen van deze website zijn eigendom van de gemeente Schiedam. Gebruik door derden is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de gemeente. Teksten, illustraties, lay-out en buttons van de website zijn © copyright van de gemeente Schiedam. Gebruik van teksten is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website hebben geen akkoord nodig.

Waarvoor cookies?

Wij gebruiken cookies voor het registreren van bezoekerscijfers en om schiedamviert750.nl te optimaliseren. Wij gebruiken cookies niet om gegevens aan derden te verstrekken. Je IP-adres wordt niet bij ons opgeslagen.

Meer informatie

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via info@schiedamviert750.nl.

Klachten

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Komen we er samen niet uit? Dan heb je volgens de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.