Over 750

In 2025 heeft Schiedam 750 jaar stadsrechten. Vanaf 18 maart tot eind september 2025 vieren we verleden, heden en toekomst van onze levendige en kleurrijke stad. Op onze eigen stoere manier. Met een blik op de historie laten we iets na voor later. We vieren 750 groots in alle wijken van de stad met een programma vol activiteiten voor en door alle Schiedammers. ​Samen de wijk opschonen, samen sporten, samen iets leren en vooral elkaar helpen. Ontmoeten en verbinden staat voorop.

Programmabureau

De coördinatie en organisatie van Schiedam viert 750 ligt bij Programmabureau Schiedam viert 750. Wij ondersteunen (waar nodig) organisatoren en initiatiefnemers om ideeën en plannen haalbaar en uitvoerbaar te maken. Je vindt ons op woensdag 13:00 – 15:00 en donderdag 10:00 – 12:00 uur in Pand750 aan de Hoogstraat 144 (naast SHOP). Loop binnen tijdens de spreekuren of maak een afspraak via info@schiedamviert750.nl.

Stichting Schiedam viert 750

De Stichting heeft ten doel het verdelen van gelden over de initiatieven in het kader van Schiedam viert 750, alsmede het verwerven van extra middelen ten behoeve hiervan en het creëren van draagvlak in de stad. De Stichting heeft geen winstoogmerk en wordt ondersteund door een Klankbordgroep. Het toezicht op het bestuursbeleid is opgedragen aan een Raad van Toezicht. Download het beleidsplan hier.

Bestuur
Voorzitter Anke Bodewes
Secretaris  René van der klink
Penningmeester Pascal Visée
Lid Zeliha Cimtay
Lid Henk Aron

Raad van Toezicht
Voorzitter Carien Huizing
Lid Melany Evora
Lid Seref Karaaslan

KvK nummer 93213409
RSIN 866314817
ANBI per 8 maart 2024
Bankrekeningnr: NL42 RABO 0383 7801 87

Postadres:
Hoogstraat 140, 3111 HM Schiedam
E-mail: info@schiedamviert750.nl

Bezoekadres:
Hoogstraat 144, 3111 HM Schiedam

Bestuurders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen. Bestuurders krijgen geen beloning. Ze ontvangen een forfaitaire vacatievergoeding, die tevens geacht wordt eventuele gemaakte onkosten te dekken. Bekijk hier het overzicht van (neven)functies van de bestuurders.

Doe mee

We roepen Schiedammers op om zelf activiteiten en evenementen te organiseren. Leuk als je meedoet met jouw buren, je bedrijf, school, vereniging of (sport)club. Heb je een project voor 750 dat al kant en klaar is? Weet je wat je gaat doen en wanneer? Laat het ons weten, dan nemen we jouw activiteit mee in de programmering van 750. Ben je nog op zoek naar steun voor je project? Dan kan je een bijdrage aanvragen bij de Stichting Schiedam viert 750.