Spelregels projectbijdragen Schiedam viert 750

Hoera! In 2025 heeft Schiedam 750 jaar stadsrechten. We vieren 750 in alle wijken van de stad met een programma vol activiteiten voor en door alle Schiedammers vanaf de opening op 18 maart 2025 tot en met de sluiting op 28 september 2025. We roepen zoveel mogelijk inwoners, bedrijven, lokale verenigingen en organisaties op om mee te doen.

Heb je een goed plan om 750 jaar stadsrechten van Schiedam te vieren? Vanaf 18 maart 2024 kun je bij de Stichting Schiedam viert 750 subsidie aanvragen voor activiteiten binnen de viering. Hieronder leggen we de spelregels uit waar je rekening mee moet houden. Lees deze spelregels goed door voordat je een bijdrage aanvraagt. Jij als initiatiefnemer blijft altijd verantwoordelijk voor de verdere uitvoering van de activiteit van kop tot staart.

Wanneer is Schiedam viert 750?

Schiedam viert 750 van 18 maart 2025 tot en met 28 september 2025. De zwaartepunten van de programmering liggen in de Verjaardagsweek (14-23 maart 2025), de Midzomerweek (21-29 juni 2025) en de Slotweken (13-28 september 2025).

Wat vieren we?

Het motto Schiedam viert de toekomst is de inspiratie voor het programma van 750. Samen vieren we niet alleen de geschiedenis maar ook de toekomst van onze stad! Hierbij kijken we naar de volgende thema’s voor het programma:

Historie

 • Historie & erfgoed (molens, monumenten)
 • Stad van jenever & water
 • Kunst & cultuur
 • Ambachtelijke makers

Samen vieren

 • Ontmoeten en verbinden
 • Inclusief en kleurrijk
 • Iedereen kan meedoen
 • Sport & spel

Toekomst

 • Groen, schoon & milieu
 • Innovatief en vernieuwend
 • Onderwijs
 • Jong & oud

Wanneer kan ik een bijdrage aanvragen?

Op vier momenten kun je een bijdrage aanvragen. De volgende aanvraagrondes met beoordeling in de aanloop naar de viering zijn: najaar ‘24 (indienen 1 juli – 8 september, bericht 9 oktober) en voorjaar ’25 (indienen 11 november 2024 – 26 januari 2025, bericht 26 februari). De vierde ronde is voor kleine aanvragen tijdens 750 (maart – september 2025). De eerste ronde van voorjaar ’24 is gesloten.
Binnen een maand na sluiting van de aanvraagperiode hoor je van de Stichting Schiedam viert 750 of je een bijdrage krijgt.

Welk bedrag kan ik aanvragen?

Als inwoner kun je voor kleine projecten tot 1.500 euro aanvragen. Wil je als organisatie iets groters doen voor de stad, dan kun je aanvragen:

 • 1.500 tot 5.000
 • 5.000 tot 10.000
 • 10.000 tot 25.000
 • 25.000 tot 50.000 euro

Voor een paar hele bijzondere projecten kan de stichting in sommige gevallen een hoger bedrag bijdragen. Neem hiervoor contact op met het Programmabureau 750.

Komt mijn activiteit in aanmerking voor een bijdrage?

Als je een aanvraag wilt indienen in het kader van 750 bij stichting Schiedam viert 750, dan kun je geen aparte aanvraag indienen bij de Gemeente Schiedam, het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en Stichting De Groot Fonds (volgens afspraak met deze partijen).

Bestaande projecten/ evenementen die al jaarlijks plaatsvinden kunnen alleen een aanvraag doen als het een duidelijke ‘750-plus’ betreft, als aanvulling op het bestaande project in het kader van Schiedam viert 750. De reguliere subsidie vraag je dan aan zoals je altijd doet (bij de bestaande loketten).

Heb je een speciale 750-activiteit en past jouw plan binnen de volgende punten? Dan kom je in aanmerking voor een bijdrage. Jouw activiteit:

 • is speciaal voor viering van Schiedam 750 jaar stadsrechten
 • zorgt voor nieuwe ontmoetingen of samenwerkingen
 • is goed voor het imago van Schiedam
 • vindt plaats tussen 18 maart en 28 september 2025
 • past binnen de thema’s (Historie, Samen vieren, Toekomst) / programmalijnen
 • is straks herkenbaar als onderdeel van Schiedam viert 750, met juiste logo
 • is zoveel mogelijk verrassend en vernieuwend
 • let zoveel mogelijk op duurzaamheid (inclusief dierenwelzijn)
 • zorgt voor zo min mogelijk afval en overlast voor de omgeving
 • wil geen winst maken (alleen aanvragen van natuurlijke personen, stichtingen of verenigingen)
 • heeft geen religieus of politiek doel
 • is niet in strijd met de wet of de openbare orde
 • is netjes en niet beledigend naar anderen (volgens grondwet artikel 1)

Hoe kan ik een projectbijdrage aanvragen?

Lees voor het aanvragen van een bijdrage heel goed de spelregels door. Daarna loop je de quickscan door. Komt jouw activiteit in aanmerking voor een bijdrage, dan kun je verder met het invullen van het aanvraagformulier. Omschrijf hierin goed wat je precies wil doen, waar en wanneer de activiteit plaatsvindt en voor wie je dit organiseert. Wat wil je met je activiteit bereiken? Omschrijf met wie je samenwerkt en hoe je mensen enthousiast gaat maken om aan de activiteit mee te doen. Maak ook een duidelijke begroting met overzicht van alle kosten. Je projectplan (maximaal 10 pagina’s) en je begroting kun je als bijlagen uploaden. Zorg dat je in je projectplan ook beschrijft hoe je de communicatie aanpakt en welke doelgroep(en) je wilt bereiken.

Vind je vertellen fijner dan schrijven? Dan mag je je aanvraag ook via een filmpje van maximaal 5 minuten doen. Noem hierin dezelfde punten als bij het projectplan. Stuur ons een link (bv WeTransfer) naar je filmpje via info@schiedamviert750.nl. Je krijgt van ons een berichtje dat je aanvraag goed is ontvangen.

Wanneer hoor ik of ik een bijdrage krijg?

Je aanvraag komt binnen bij de Stichting Schiedam viert 750. Let wel op dat je aanvraag compleet is, onvolledige aanvragen tellen niet mee. Binnen 1 maand na sluiting van de aanvraagperiode hoor je of je een bijdrage krijgt. Heb je vragen over het indienen van je plan? Neem dan contact op met het Programmabureau 750 via info@schiedamviert750.nl.

De beslissing van de stichting over de toekenning is bindend.

Toetsen van aanvragen

Het activiteitenbudget is niet oneindig. Het aantal aanvragen kan dus groter zijn dan het potje met geld. Misschien kunnen we niet alles ondersteunen. Dan kiezen we voor de meest haalbare ideeën die het best passen bij een goede verdeling over de thema’s. De stichting kijkt naar punten in “volgorde van belangrijkheid”. De activiteit is bijvoorbeeld:

 1. Aangewezen als hoofdprogrammering voor Schiedam viert 750
 2. Een samenwerking van verschillende organisaties en zorgt voor nieuwe ontmoetingen
 3. Innovatief en vernieuwend
 4. Toegankelijk en inclusief
 5. Duurzaam en groen
  Toekomstgericht en laat de stad iets na
  Verbindend tussen meerdere wijken
 6. Voorzien van voldoende budget, dat past binnen de juiste verdeling tussen thema’s en programmalijnen
 7. Haalbaar; goed uit te voeren binnen budget en tijd
 8. Een goede aanvulling aan de rest van het programma in thema of doelgroep

Krijg je geen bijdrage? Niet getreurd. Het Programmabureau 750 kan samen met jou kijken of je misschien bij andere initiatieven kunt aansluiten. Of je kunt nog steun aanvragen bij andere fondsen of bedrijven in je buurt.

Een soepele aanvraagprocedure

Om het aanvraagproces soepel binnen een acceptabele en realistische termijn te laten verlopen krijgt de stichting de volgende richtlijnen mee:

 • Aanvragen kunnen zowel digitaal via de website als via een filmpje worden ingestuurd. Ook worden spreekuren in Pand750 georganiseerd voor mondelinge pitches en ondersteuning (bij aanvragen tot 5.000 euro).
 • Doorlooptijd van een aanvraagronde is maximaal 3 maanden
 • Het Programmabureau 750 laat de aanvrager bij een toekenning weten dat mogelijk ook een vergunning bij de gemeente Schiedam aangevraagd moet worden. De aanvrager kan in contact gebracht worden met de coördinator evenementen.
 • In overleg met de aanvrager is bijstelling van de aanvraag mogelijk.
 • De stichting geeft altijd beargumenteerd aan waarom een aanvraag (gedeeltelijk) wordt toegekend of wordt afgewezen.
 • In de toekenningsbrief aan de aanvrager staat aangegeven op welke wijze verantwoording moet worden afgelegd (inhoudelijk en financieel).

Financiële kaders – aanvragen

De stichting is verantwoordelijk voor een goede administratie. Per kalenderjaar wordt een jaarverslag (met jaarrekening) opgemaakt om het gevoerde beleid in lijn met de doelstellingen te verantwoorden. De stichting heeft de volgende uitgangspunten voor het beoordelen van aanvragen:

 • Het toegekende bedrag moet besteed worden aan het toegekende doel
 • De bijdrage mag niet dienen als vergoeding van kosten voor kantoor, telefoon, vergaderingen of eten en drinken (tenzij dit het hoofddoel is). Ook geen post ‘Onvoorzien’.
 • De bijdrage mag niet dienen voor financiering van manuren binnen de reguliere bedrijfsvoering van organisaties. Uitzonderingen zijn bijv. projectorganisaties en inhuur van externe expertise (voor techniek, projectmanagement etc) voor het 750-project. Vergoeding o.b.v. kostprijs.
 • Overbesteding wordt niet vergoed.
 • De aanvragers geven op aan welke bijdrage zij zoeken voor cofinanciering zoals landelijke fondsen, inkomsten uit horeca of merchandise bij de activiteiten en/of een (vrijwillige) bijdrage van bezoekers.
 • Natuurlijke personen kunnen een maximale bijdrage van € 1.500 ontvangen.
 • De aanvragers moeten financieel gezond zijn voor het verkrijgen van een bijdrage.

Financiële kaders voor aanvragen

De wijze van verantwoording hangt af van de hoogte van het bedrag. Alle aanvragers dienen uiterlijk 8 weken na afloop van de activiteit een inhoudelijk verslag (tekst en beeld) te overleggen, op basis van de goedgekeurde aanvraag en het ingediende budget. Daarbij moet aanvrager in staat zijn facturen te overleggen ter onderbouwing.

 • Bij bedragen tot € 15.000,- moet uiterlijk 8 weken na afloop van de activiteit ook een (korte) financiële verantwoording overlegd worden. Hieruit moet blijken dat de middelen goed besteed zijn.
 • Boven de € 15.000,- moet de aanvrager (wederom binnen 8 weken) naast het inhoudelijk verslag een uitgebreide financiële rapportage te overleggen.
 • Boven de € 50.000 euro heeft de stichting het recht om (evt. steekproefsgewijs) een subsidieverklaring van een accountant (RA/AA) te vragen, in te dienen uiterlijk binnen 12 weken (na het verzoek)
 • Als de middelen niet of niet volledig zijn besteed aan het beoogde doel, zal het bestuur besluiten dat deze terugbetaald moeten worden aan de stichting.Dit laatste is ook mogelijk als de gevraagde (financiële) verantwoording niet of niet tijdig wordt overlegd.